Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21655
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua Facebook của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Trương, Chí Tiến
Văn, Bích Nhơn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua Facebook của sinh viên Đại học Cần Thơ.
Mô tả: 77 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21655
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.