Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21659
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Diệu Hiền
Nguyễn, Hải Đăng
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh của Công ty Cần Thơ Ford trong 3 năm 2016-2018. Qua đó giúp Công ty thấy được những ưu điểm, khuyết điểm để tiếp tục phát huy hay khắc phục nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
Mô tả: 58 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21659
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.