Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2165
Title: Cơ hội, thách thức của cách mạng 4.0 đối với ngành xuất bản Việt Nam
Authors: Hoàng, Xuân Vinh
Keywords: Ngành xuất bản
Cách mạng khoa học và công nghệ
Cách mạng 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.27-33
Abstract: Dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, các nước tiên tiến đang phát triển ngành xuất bản theo xu hướng số hóa trong tất cả các mảng: xuất bản, in, phát hành. Ngành xuất bản Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Bài viết khẳng định sự phát triển của ngành xuất bản Việt Nam theo xu hướng quốc tế là tất yếu và chỉ ra những cơ hội, thách thức trước mắt của ngành xuất bản Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2165
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_500.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.