Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2165
Nhan đề: Cơ hội, thách thức của cách mạng 4.0 đối với ngành xuất bản Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Xuân Vinh
Từ khoá: Ngành xuất bản
Cách mạng khoa học và công nghệ
Cách mạng 4.0
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.27-33
Tóm tắt: Dựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, các nước tiên tiến đang phát triển ngành xuất bản theo xu hướng số hóa trong tất cả các mảng: xuất bản, in, phát hành. Ngành xuất bản Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Bài viết khẳng định sự phát triển của ngành xuất bản Việt Nam theo xu hướng quốc tế là tất yếu và chỉ ra những cơ hội, thách thức trước mắt của ngành xuất bản Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2165
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_500.34 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.