Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Xuân Vinh-
dc.date.accessioned2018-06-06T03:04:47Z-
dc.date.available2018-06-06T03:04:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2165-
dc.description.abstractDựa trên nền tảng phát triển của khoa học và công nghệ đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, các nước tiên tiến đang phát triển ngành xuất bản theo xu hướng số hóa trong tất cả các mảng: xuất bản, in, phát hành. Ngành xuất bản Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Bài viết khẳng định sự phát triển của ngành xuất bản Việt Nam theo xu hướng quốc tế là tất yếu và chỉ ra những cơ hội, thách thức trước mắt của ngành xuất bản Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.27-33-
dc.subjectNgành xuất bảnvi_VN
dc.subjectCách mạng khoa học và công nghệvi_VN
dc.subjectCách mạng 4.0vi_VN
dc.titleCơ hội, thách thức của cách mạng 4.0 đối với ngành xuất bản Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_500.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.