Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21662
Title: Kế toán các khoản phải thu, phải trả tại chi nhánh trung tâm thương mại điện tử bưu điện Thành phố Cần Thơ
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Dương, Thị Kiều Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Trung tâm Thương mại điện tử Bưu điện thành phố Cần Thơ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Để từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán phải thu phải trả, phải trả tại công ty
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21662
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.