Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21662
Nhan đề: Kế toán các khoản phải thu, phải trả tại chi nhánh trung tâm thương mại điện tử bưu điện Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Đàm, Thị Phong Ba
Dương, Thị Kiều Ngân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Trung tâm Thương mại điện tử Bưu điện thành phố Cần Thơ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Để từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán phải thu phải trả, phải trả tại công ty
Mô tả: 69 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21662
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.