Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21664
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng E-Banking của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: La, Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn, Thị Thúy Tiên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng E-banking của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều TP Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao dịch vụ E-banking của các ngân hàng.
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21664
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
887.5 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.