Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21665
Nhan đề: Giải pháp phát triển loại hình du lịch Homestay tại Mỹ Hòa Hưng tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Phú Son
Trần, Thị Ngọc Hà
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng kinh doanh mô hình du lịch Homestay tại xã Mỹ Hòa Hưng. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh loại hình Homestay tại xã Mỹ Hòa Hưng để chỉ ra những mặt hạn chế. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của mô hình du lịch Homestay ở Mỹ Hòa Hưng.
Mô tả: 64 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21665
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.