Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2171
Nhan đề: Mối quan hệ giữa tính minh bạch và thu hút FDI : Bằng chứng thực nghiệm từ các nước Đông Nam Á
Tác giả: Vương, Đức Hoàng Quân
Bùi, Hoàng Ngọc
Từ khoá: FDI
Tính minh bạch
ASEAN
Quản trị quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.34-43
Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu dạng bảng động từ năm 2005 – 2015 của 11 nước Đông Nam Á nhằm kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa tính minh bạch và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phương pháp kiểm định đồng liên kết của Pedroni và Kao, kiểm định nhân quả do Engle và Granger đề xuất và ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu hiệu chỉnh (FMOLS) đã được áp dụng đối với bộ dữ liệu thu thập. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính minh bạch có tác động tích cực một chiều đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước Đông Nam Á. Điều này đem lại nhiều gợi ý chính sách về quản lý nhà nước.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2171
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_694.46 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.25.170


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.