Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21721
Title: Phân tích giá sẵn lòng trả của việc chuyển đổi từ xe máy sang xe buýt tốc hành tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị Mỹ Loan
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định mức giá sẵn lòng trả của người dân ở thành phố Cần Thơ để chuyển đổi từ việc đi xe máy sang sử dụng dịch vụ xe buýt tốc hành. Từ đó đề xuất các giải pháp để khuyến khích và phát triển hệ thống xe buýt tốc hành.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21721
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.