Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21724
Title: Phân tích giá sẵn lòng trả của người dân Thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ xe buýt nhanh (BRT) tiếp cận bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên và phương pháp định giá suy luận
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị Yến Khoa
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiện trạng phát triển dịch vụ BRT hiện nay và ước lượng mức giá sẵn lòng trả cho dịch vụ BRT tại TPCT. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng dịch vụ BRT trên địa bàn thành phố
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21724
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.