Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21726
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Huy
Authors: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Nhứt Huynh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Tuấn Huy. Từ đó đưa ra các biện pháp giúp hoàn thiện công tác “ Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu” của Công ty.
Description: 154 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21726
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.