Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21731
Title: So sánh hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất truyền thống với mô hình sản xuất hữu cơ và sự sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình lúa hữu cơ của nông hộ tại huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị mộng Thu
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: So sánh hiệu quả tài chính của mô hình sản xuất lúa truyền thống với mô hình sản xuất hữu cơ và sự sẵn lòng chuyển đổi sang tham gia vào chương trình sản xuất lúa hữu cơ của nông hộ. Qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất lúa hữu cơ.
Description: 116 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21731
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.