Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Diệu-
dc.contributor.authorHồ, Anh Thư-
dc.date.accessioned2020-02-25T08:28:13Z-
dc.date.available2020-02-25T08:28:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherC1700049-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21735-
dc.description154 trvi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơ, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cho công ty trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titleKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 chi nhánh Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.