Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21737
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm giày thể thao của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Mai, Văn Nam
Đặng, Trương Yến Nhi
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua sắm giày thể thao của sinh viên trường Đại học Cần Thơ từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm giày thể thao của sinh viên trường Đại học Cần Thơ.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21737
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.