Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21739
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và các chỉ tiêu tài chính của nông hộ trồng năn bộp ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Vũ, Thùy Dương
Nguyễn, Trần Thúy Ái
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và các chỉ tiêu tài chính của nông hộ trồng năn bộp ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật và các chỉ tiêu về tài chính cho nông hộ trồng năn bộp trên địa bàn nghiên cứu
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21739
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.