Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21740
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa tại huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Dư, Hồng Cẩm
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2019 tại Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật của việc trồng lúa tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21740
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.