Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21742
Nhan đề: Phân tích rủi ro tiêu thụ lúa của nông hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn ở huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: La, Nguyễn Thùy Dung
Dương, Thị Nhã
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích rủi ro tiêu thụ lúa của nông hộ tham gia CĐL ở huyện Vĩnh Thạnh, TPCT. Từ đó, đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu rủi ro đầu ra, tăng thu nhập cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu.
Mô tả: 64 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21742
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.