Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21746
Title: Đo lường tác động của việc chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng xâm nhập mặn đến thu nhập nông hộ trồng lúa tại Sóc Trăng và Cà Mau
Authors: Phan, Đình Khôi
Phạm, Kim Ngân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực trạng các mô hình sản xuất lúa thích ứng với xâm nhập mặn và đo lường tác động của chúng đến thu nhập của hộ nông dân trồng lúa ở Sóc Trăng và Cà Mau.
Description: 114 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21746
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.