Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21747
Title: Ứng dụng mô hình lựa chọn để đánh giá sự sẳn lòng chi trả cho chương trình phân loại rác tại nguồn của các hộ gia đình ở khu vực ĐBSCL
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Phạm, Quế Anh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự sẵn lòng chi trả cho chương trình phân loại rác tại nguồn của các hộ gia đình ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21747
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.