Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21753
Title: Tác động của nhận thức rủi ro đến ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Phương Thảo
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của nhận thức rủi ro đến ý định mua hàng trực tuyến của giới trẻ quận Ninh Kiều- T.p Cần Thơ, qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị cho các trang web bán hàng nhằm giúp khách hàng giảm bớt mức độ cảm nhận rủi ro khi mua hàng trực tuyến.
Description: 102 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21753
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.