Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Long Hậu-
dc.contributor.authorDanh, Lê Hồng Ngọc-
dc.date.accessioned2020-02-26T01:35:49Z-
dc.date.available2020-02-26T01:35:49Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1601753-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21759-
dc.description129 trvi_VN
dc.description.abstractPhân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm vui chơi giáo trí tiNiWorld VCT từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019 từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh khu vui chơi trong thời gian tớivi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectQuản trị kinh doanhvi_VN
dc.titlePhân tích kết quả hoạt động kinh doanh trung tâm vui chơi giáo trí Tiniworld tại chi nhánh Vincom Hùng Vương, TP. Cần Thơvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.