Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2177
Title: Đời sống đạo của người công giáo qua nghiên cứu văn bia Hán Nôm công giáo tại Đồng bằng Sông Hồng =
Other Titles: The catholics' religious life throught research on the sino-nôm inscriptions in the Red River Delta
Authors: Nguyễn, Thế Nam
Keywords: Sống đạo
Văn bia
Hán Nôm Công giáo
Đồng bằng Sông Hồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 01 .- Tr.72-95
Abstract: Văn bia Hán Nôm Công giáo là một sản phẩm của một giai đoạn lịch sử nhất định, và phần lớn những văn bia được tìm thấy hiện nay tập trung ở Đồng bằng Sông Hồng. Chúng chứa đựng những mã văn hóa nhất định cần được giải mã, nhất là trong bối cảnh những văn bia này có nguy cơ bị mai một. Bài viết này hướng đến ba vấn đề chính: Phác thảo những nét chính trong những quan điểm về đời sống đạo ở Việt Nam hiện nay; Khái quát một số đặc điểm của văn bia Hán Nôm Công giáo tại Đồng bằng Sông Hồng; tìm hiểu lịch sử "sống đạo" của người Công giáo qua những văn bia Hán Nôm Công giáo đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2177
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.