Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21775
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khoa mỡ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Vũ, Thùy Dương
Phan, Võ Ngọc Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của các hộ sản xuất khoai mỡ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính trồng khoai mỡ cho nông hộ ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21775
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.