Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21777
Title: Tác động của bao bì đến quyết định mua nước giải khát có ga của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Khánh Dung
Bành, Ngọc Yến Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tác động của bao bì đến quyết định mua nước giải khát có ga của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nước giải khát có ga có chiến lược marketing phù hợp nhằm thu hút khách hàng.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21777
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.