Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21779
Title: Kiểm toán nội bộ hoạt động marketing tại công ty TNHH MTV thương mại thủy sản Thiên Thuận Phát
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Nguyễn, Minh Hoàng
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá về qui trình kiểm toán nội bộ hoạt động marketing được thực hiện tại Công ty TNHH MTV Thương mại Thủy sản Thiên Thuận Phát. Thông qua đó, biết được những ưu điểm, khuyết điểm và chính sách chiến lược kinh doanh của các kiểm toán hoạt động marketing.
Description: 72 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21779
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.