Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21780
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV An Thanh TG
Authors: Hồ, Hữu Phương Chi
Trần, Thái Cẩm Ngân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV An Thanh TG.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21780
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.