Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21782
Title: Tác động của chính sách đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Nguyễn, Thanh Yến Linh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của yếu tố chính sách đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất khuyến nghị góp phần hoàn thiện giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Description: 118 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21782
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.