Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21783
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay ga thương hiệu Honda của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Nguyễn, Thanh Diện
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay ga thương hiệu Honda của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21783
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.