Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21784
Title: Đánh giá sự hài lòng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về chất lượng dịch vụ Logistics ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Nguyễn, hồng Thiên Ân
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về chất lượng dịch vụ Logistics ở thành phố Cần Thơ từ đó đề ra một số giải pháp nhằm để nâng cao chất lượng hoạt động Logistics tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21784
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.