Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21785
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch nước ngoài theo tour của người dân quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Trần, Thế Tâm
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đi du lịch nước ngoài theo tour của người dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp giúp các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao khả năng phục vụ, đáp ứng nhu cầu du khách.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21785
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.