Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2179
Title: Đạo giáo trong cộng đồng người Hoa tại Khánh Vân Nam Viện, Thành phố Hồ Chí Minh =
Other Titles: Taosim of the Chinese community in Khanh Van Southern monastery, Ho Chi Minh City
Authors: Dương, Hoàng Hải Bình
Keywords: Đạo giáo
Người Hoa
Khánh Vân Nam Viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 01 .- Tr.96-115
Abstract: Đạo giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất thế giới, bắt nguồn từ Trung Hoa và sau đó lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, quá trình giao lưu và tiếp biến của Đạo giáo với văn hóa bản địa diễn ra từ lâu. Nhưng theo thời gian, hệ thống và tổ chức của Đạo giáo gần như không còn tồn tại một cách chính thống ở Việt Nam. Chính vì thế, sinh hoạt của các Đạo sĩ (người tu theo Đạo giáo) ngày nay bị hiểu sai rất nhiều, hầu hết theo nghĩa tiêu cực. Chỉ duy nhất một nơi có hoạt động Đạo giáo mang tính chất chính quy, được sự chấp nhận của chính quyền, và quy mô tương đối lớn trong cộng đồng người Hoa tại khu vực Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Khánh Vân Nam Viện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2179
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_863.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.