Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21790
Title: Nhận thức bảo vệ môi trường của người dân quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Đinh, Nguyễn An Khang
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến nhận thức BVMT của người dân quận Ninh Kiều, TPCT. Từ đó đề xuất giải pháp BVMT
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21790
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.