Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21791
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Xuân Thuận
Nguyễn, Phước Vinh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp từ năm 2016 đến cuối tháng 6 năm 2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với KHCN tại Chi nhánh Vietcombank Đồng Tháp trong thời gian tới.
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21791
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.