Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21791
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn, Xuân Thuận
Nguyễn, Phước Vinh
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp từ năm 2016 đến cuối tháng 6 năm 2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với KHCN tại Chi nhánh Vietcombank Đồng Tháp trong thời gian tới.
Mô tả: 83 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21791
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.