Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21793
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến của người dân quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Dương, Quế Nhu
Nguyễn, Thị Hồng Phúc
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng khách sạn trực tuyến của người dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhằm đề xuất giải pháp thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ đem lại nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn.
Description: 79 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21793
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.