Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21794
Title: Phân tích thực trạng ẩm thực địa phương đối với du lịch tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Trần, Thị Thu Phương
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực địa phương đến sự hài lòng của du khách nội địa tại tỉnh An Giang để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và khai thác tiềm năng ẩm thực du lịch tỉnh An Giang.
Description: 52 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21794
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.