Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21795
Nhan đề: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương vào loại hình du lịch có trách nhiệm tại chợ nổi Cái Răng
Tác giả: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Nguyễn, Thị Thắm
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương vào loại hình du lịch có trách nhiệm tại Chợ nổi Cái Răng, TP Cần Thơ. Từ đó đề ra những giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào sự phát triển bền vững của du lịch tại Cái Răng nói riêng và TP Cần Thơ nói chung
Mô tả: 76 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21795
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.