Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21798
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông Nam Á SEABANK
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Đặng, Hoàng Dũ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á Chi Nhánh Cần Thơ trong ba năm gần đây, giúp lãnh đạo Ngân hàng đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong quá trình kinh doanh.
Description: 47 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21798
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
693.84 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.