Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21799
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TMDV tin học Huỳnh Nguyễn Điền Thanh
Tác giả: Trần, Khánh Dung
Lê, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2016 - 6/2019 để tìm ra những hạn chế và từ đó đề xuất những biện pháp hợp lí để năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Mô tả: 49 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21799
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
545.63 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.