Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21803
Title: Khảo sát nhu cầu tham gia loại hình du lịch thiện nguyện của sinh viên Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Trần, Ngọc Trúc Quỳnh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát nhu cầu tham gia loại hình du lịch thiên nguyện của sinh viên Thành phố Cần Thơ và từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng loại hình du lịch theo quy mô học tập.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21803
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.