Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21806
Title: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Cần Thơ II phòng giao dịch An Hòa
Authors: Trần, Thị Hạnh Phúc
Lê, Văn Tứ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Agribank chi nhánh Cần Thơ II - PGD An Hòa. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại PGD trong thời gian tới.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21806
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.