Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21807
Title: Dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ điếc lớp một thông qua trò chơi ngôn ngữ
Authors: Đỗ, Thị Hiên
Đinh, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Ngôn ngữ kí hiệu
Cho trẻ điếc
Dạy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 07 .- Tr.63-75
Abstract: Dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ điếc cũng là một vấn đề quan trọng như ngôn ngữ bình thường đối với trẻ bình thường. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể dạy trẻ điếc một cách hiệu quả? Điếc có thể do bẩm sinh hoặc các bệnh truyền nhiễm sau sinh (như viêm phổi, v.v.) Do một số khiếm khuyết về thính giác không được phát hiện hoặc can thiệp đúng cách, nhiều trẻ em từ 6 đến 8 tuổi đi học khi chưa học đủ. Bài viết này thảo luận về việc sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để dạy ngôn ngữ cho trẻ điếc lớp một.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21807
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.