Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21810
Title: Kì Lân – Từ “Linh thú” may mắn đến biểu tượng của trí thức phong kiến phương Đông
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Tứ linh
Ngọc kì lân
Trí thức Hán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.55-63
Abstract: “Tứ linh” (Rồng – Lân – Rùa – Phượng) là 4 biểu tượng “quyền uy” của nền quân chủ chuyên chế Trung Quốc, có lịch sử tới hàng nghìn năm. Không chỉ đối với Trung Quốc, “tứ linh” cũng được sử dụng ở những nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán. Khác với rồng và phượng bị giai tầng thống trị độc chiếm, lân và rùa trở thành biểu tượng của đạo đức và trí tuệ. Được các trí thức Hán lựa chọn làm biểu tượng của mình, kì lân đã có những bước chuyển độc đáo và dần không thể tách rời tri thức của Nho gia rồi lan rộng vào văn hóa dân gian Trung Quốc. Từ những thư tịch cổ đại của Trung Quốc, bài viết đi vào tìm hiểu diễn tiến hình thành, phát triển thành biểu tượng của kì lân trong quan niệm của các nhân sĩ trí thức Trung Quốc thời cổ đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21810
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.