Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21812
Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến cho nhãn hàng Bocalex của công ty cổ phần dược Hậu Giang tại TP. Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Lê, Trần Gia Thư
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu để tìm ra những giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến cho nhãn hàng Bocalex nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Thành phố Cần Thơ.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21812
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.