Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21813
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm quà lưu niệm của du khách nội địa tại các điểm du lịch ở tỉnh An Giang
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Trúc Ly
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm quà lưu niệm của du khách, đề xuất một số khuyến nghị để phát triển sản phẩm quà lưu niệm, qua đó góp phần thu hút du khách mua quà lưu niệm khi đến du lịch tỉnh An Giang.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21813
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.