Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21816
Title: Giúp học sinh Nam Bộ học tốt dạng bài viết chính tả nghe viết
Authors: Hồ, Xuân Tuyên
Keywords: Học sinh Nam Bộ
Nghe viết đúng
Tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Ngôn ngữ;Số 07 .- Tr.76-80
Abstract: Ở trường tiểu học, "nghe và viết" là một bài tập thể hiện các đặc điểm chính của chính tả tiếng Việt. Chất lượng của bài viết của học sinh về khả năng nghe phụ thuộc vào nhận thức của anh ấy về tiêu chuẩn phát âm và khả năng phát âm của giáo viên. Nếu giáo viên phát âm đúng, học sinh hiểu viết đúng và ngược lại. Bài viết này thảo luận về việc lựa chọn chính tả và viết nội dung phù hợp với học sinh ở miền Nam Việt Nam để cải thiện chất lượng của môn học này
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21816
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.