Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21818
Title: Giải pháp phát triển bền vững khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Vân Nam (Trung Quốc)
Authors: Nguyễn, Đình Liêm
Keywords: Vân Nam
Lào Cai
Giải pháp
Khu vực biên giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.75-82
Abstract: Khu vực biên giới Lào Cai – Vân Nam, những năm gần đây đã có chuyển biến rõ rệt, hướng tới phát triển bền vững kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, để xứng đáng với vị trí, vai trò cửa ngõ trung tâm trong kết nối vùng, khu vực và quốc tế, hai tỉnh Lào Cai – Vân Nam cần phải tích cực thúc đẩy hơn nữa phát triển về mọi mặt. Nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp, nhằm góp phần thúc đẩy Khu vực biên giới Vân Nam – Lào Cai phát triển bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21818
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.