Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21819
Title: Phân tích thực trạng huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đại Chúng phòng giao dịch An Phú
Authors: Trần, Ái Kết
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, PGD An Phú qua các năm 2016, 2017, 2018, 6 tháng đầu năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề xuất mốt số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại PVcomBank An Phú.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21819
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.